Jak skutecznie wprowadzać zmiany

Można założyć, że większość z nas dąży ustawicznie do polepszenia jakości swojego życia. Chcemy dzięki temu zwiększyć poziom swojego zadowolenia. Okazuje się, że możemy osiągnąć to tylko w jeden sposób. Zmienić swoje działania i zachowanie zgodnie z twierdzeniem, że to my jesteśmy kowalem swojego losu. Kiedyś ktoś napisał, że człowiek jest sumą swoich nawyków.

Czytaj dalej

Jak odzyskać kontrolę nad wykorzystaniem czasu w sprzedaży

 

 

Tajemnica właściwego zarządzania czasem kryje się w wyborach, jakich dokonujesz. Kiedy pracujesz zgodnie  ze  starannie  zaprojektowanym  planem,  wtedy  odczuwasz większą swobodę i spokój, wiedząc, że jesteś dokładnie tam, gdzie  powinieneś  być,  i  że  zajmujesz  się  dokładnie  tym,  czym powinieneś  się  zajmować.  Gdy  poświęcisz  czas,  by  zaplanować i wyznaczyć sobie cele, zyskasz czas, by uaktualnić własną wizję, zrozumieć, co być może cię ogranicza i zastanowić się, jak sobie z tym poradzić.

Czytaj dalej

Jak zadbać o proaktywność w sprzedaży

W dzisiejszym świecie, pełnym lęku i odczuwanej presji, łatwo przyjąć  postawę  wysoce  reaktywną  –  odpowiadając  gorączkowo i w jednakowym stopniu na każdą sprawę, która się pojawia, nie poświęcając czasu na oddzielenie spraw pilnych od ważnych. Gdy cały nasz czas pochłania bycie reaktywnym, wkrótce zaczynamy działać gorączkowo, jak oszalali. A gdy nieustannie działamy gorączkowo, czas ucieka i nie potrafi my go dogonić. Na szczęście możemy zastosować panaceum: bycie proaktywnym  automatycznie spowalnia czas i z powrotem oddaje nam władzę nad nim.

Czytaj dalej

Jak wpływać na rozmówcę

 

 

Większość ludzi żyje w niezachwianym przekonaniu, że istnieją sprawy, o których po prostu się nie mówi. Są świadomi tego, że powinno się o nich mówić, lecz nie potrafią przekroczyć granicy swych zahamowań. Ich myśli krążą całymi dniami, a nieraz wręcz latami, wokół jakiegoś określonego problemu, z nadzieją że kiedyś, jakoś, jego rozwiązanie pojawi się samo z siebie. To jedna z przyczyn, że tak wielu ludzi zamknęło się w sobie, niezadowolonych ze swego losu, nie znajdujących zrozumienia u innych, nie mogących zrealizować swych pragnień ani pozbyć się swych problemów.

Czytaj dalej

Jak podejmować właściwe decyzje

Jak to się dzieje, że często decyzję podjętą jednego dnia, chcemy już nazajutrz zmienić? Przekonaliśmy się, że na ostateczny kształt decyzji w dużym stopniu wpływają następujące trzy czynniki:

  1. Dwa sposoby podejmowania decyzji – różnica polega na tym, że w pierwszym przypadku decydujący dokładnie wie, czego chce, podczas gdy w drugim nie jest pewny swych pragnień, a więc łatwiej ulega wpływom.
  2. Umiejętność zdobycia alternatywnych informacji przed podjęciem decyzji. Każdy bowiem, kto chce na nas wpłynąć, dostarcza nam wybiórczych informacji, służących głównie jego interesom.
  3. Bezpośrednie lub pośrednie naciski, którym każdy ulega i z którymi świadomie czy też nieświadomie wciąż zawiera kompromisy.

Czytaj dalej

Jak działa metoda powtarzania

Każde twierdzenie zyskuje na wiarygodności w tym większym stopniu, im konsekwentniej i bardziej autorytatywnie jest powtarzane. Kto rozpowszechnia jakieś twierdzenie dodając przy tym, że dla wielu jest ono wiarygodne, wzbudza potrzebę słuchaczy dostosowania się do większości. Nie jest przy tym istotne, w jakim stopniu owa wzmianka jest prawdziwa. Im częściej powtarzamy dane twierdzenie, tym większa jest gotowość odbiorcy do zaakceptowania podawanych wiadomości. Konsekwentne powtarzanie wzmacnia ten efekt.

Czytaj dalej

Jak rozwinąć swoją asertywność

Praca w dużej firmie przypomina czasami pole walki. Każdy stara się wygrać kilka spraw takich jak awans czy podwyżka,. Jednak część współpracowników ma również tendencje do minimalizowania swoich obowiązków. Polega to na tym, że jak najwięcej czynności i spraw do załatwienia starają się przerzucić na innych. Jeśli trafią na kogoś, kto ma problem z asertywną postawą zarzucą go niezliczoną ilością tematów i próśb o pomoc. Chciałbyś się dowiedzieć, jak mówić „nie” bez ryzykowania utraty pracy czy znajomych? Opanowanie tej umiejętności oznacza również nauczenie się, jak szanować prawa własne i prawa innych. Pogodzenie tych dwóch może być czasem trudne.

Czytaj dalej

Parę pożytecznych wskazówek dotyczących celów i planowania

Czasem nasze największe życiowe cele zdają się być zbyt przytłaczające. Rzadko postrzegamy ten rodzaj celów, jako serię małych, możliwych do wykonania zadań. Jednak w rzeczywistości, to właśnie przez podzielenie dużego celu na mniejsze zadania i przez stopniowe ich wykonywanie, po jednym naraz realizujemy te największe, ambitne zamiary. Dlatego, gdy już zdecydujesz, czego naprawdę chcesz i ustalisz możliwe do zmierzenia cele, opatrzone konkretnymi datami ich osiągnięcia, twoim kolejnym zadaniem jest określić każdy pojedynczy krok, który będziesz musiał podjąć, by te cele osiągnąć.

Czytaj dalej

Jak wzmocnić własną motywację

W sprzedaży czynności, które musimy wykonywać dzielą się na trzy kategorie: przyjemne– pożyteczne, nieprzyjemne-niepożyteczne i nieprzyjemne-pożyteczne. Czynności z pierwszej kategorii robią się same, druga kategoria to bezsensowne czynności, ale ze względu na uwarunkowania zewnętrzne musimy je czasami robić (raporty, procedury itp.). Ostatnia kategoria jest najważniejsza. To ona decyduje czy zostaniesz w sprzedaży liderem czy przeciętniakiem. Żeby wykonywać czynności z tej kategorii potrzebujesz wewnętrznej motywacji, która przełamie niechęć do ich realizacji. Przykładem takich czynności może być:

Czytaj dalej

Jak działa ważna reguła wpływu na ludzi – dowód społecznej słuszności

W pewnej przychodni lekarskiej zarządzający umieścili plakat w korytarzu informujący, że bardzo duży procent pacjentów nie pojawia się na umówionych wizytach. Liczyli na to, że taka informacja zdyscyplinuje osoby leczone i spowoduje spadek takich zachowań. Po kilku miesiącach zauważono, że liczba niekorzystnych zdarzeń nie dość, że nie zmalała to jeszcze wzrosła o ponad dziesięć procent. Czemu tak się stało? Zadziałała w tej sytuacji bardzo ważna reguła wpływu na ludzi – dowód społecznej słuszności. Ta zasada definiuje zachowania ludzi w powiązaniu z przekazywaną informacją związaną z zachowaniem większości.

Czytaj dalej