Dziś chciałbym pomóc czytelnikom, którzy zajmują się sprzedażą produktów finansowych i ubezpieczeń, w  analizie, w jakim miejscu są obecnie i co można zrobić, żeby nastąpiła widoczna poprawa wyników i dochodów.

Zrobimy to w formie ankiety połączonej z pytaniami mającymi pobudzić pomysły do zmiany. To do dzieła i powodzenia!

Czytając poniższą treść, oceń sam siebie. Za każdą pozytywną odpowiedź na umieszczone niżej pytania przyznaj sobie od 1 punktu (źle) do 10 punktów (znakomicie).

Kwalifikacje

Czy jesteś dobry w dziedzinie, którą się zajmujesz? Czy cieszysz się opinią specjalisty (eksperta)? Czy znasz swój zawód? Czy masz mentorów i doradców, którzy powiększają twoją wiedzę i tym samym twoją wartość? Czy dokształcasz się? Czy twoja osobowość się rozwija? Czy znasz zasady osiągania sukcesów i stosujesz je? Czy masz kwalifikacje kierownicze? Jak oceniasz swoją przydatność zawodową?

Twoja własna ocena:………………………. punktów

(maksymalnie 10).

Energia

Czy jesteś gotów ze zdwojoną energią zabrać się do pracy rozwijającej zawodowe kwalifikacje? Czy faktycznie potrafisz pracować intensywnie? Czy odczuwasz przypływ energii? Czy potrafisz skoncentrować swoją energię na jednym zadaniu? Czy angażujesz się emocjonalnie w to, co robisz? Czy kochasz swój zawód? Czy mimo poświęceniu się pracy masz czas na zajęcie się własnym zdrowiem, sportem, swoją rodziną i na dokształcanie się?

Twoja własna ocena:………………………. punktów

(maksymalnie 10).

Reklama

Czy wiesz, że od dobrej reklamy zależy wysokość twoich zarobków? Reklama jest najsilniejszym czynnikiem mnożącym do­chody. Ile ludzi przyciągasz swoimi produktami albo swoimi usługami? Boris Becker zarabiał pieniądze, ponieważ był świetnym tenisistą i wkładał w grę dużo energii. Bardzo du­żo pieniędzy mógł zarobić dzięki temu, że jego meczom przyglądały się miliony widzów. Dobra wiedza, umiejętno­ści, dobre produkty – tego mamy dzisiaj ogromnie dużo. To, czy dobrze zarabiasz na swoim produkcie, zależy od jego rozreklamowania. Uwaga: W tym dziale możesz uzyskać na­wet 100 punktów.

Twoja własna ocena:…………………………… punktów

(maksymalnie 100).

Pewność siebie

Czy rozumiesz, że sposób, w jaki patrzysz na świat, od­zwierciedla twoją rzeczywistość? Czy potrafisz dobrze sprze­dać swoją wiedzę i umiejętności? Czy potrafisz zachować pewność siebie w towarzystwie? Czy masz wysokie poczucie własnej wartości? Czy zdajesz sobie sprawę, że jesteś wybit­nym i wyjątkowym fachowcem? Czy dbasz o reprezentację? Czy otoczenie uznaje cię za eksperta? Czy ludzie starają się być w stosunku do ciebie przyjaźni dlatego, że widzą w tobie doskonałego fachowca? Czy są tacy, którzy myślą, że znajo­mość z tobą może okazać się dla nich korzystna? Czy potra­fisz dobrze pokierować swoimi sprawami?

Twoja własna ocena:…………………………… punktów

(maksymalnie 10).

Pomysły

Czy jesteś pomysłowy? Czy jesteś otwarty na nowości? Czy zmierzając do wytkniętego celu, jesteś gotów do szuka­nia nowych dróg? Czy jesteś elastyczny? Czy notujesz na­tychmiast swoje pomysły? Czy masz zaufanie do swoich po­mysłów i urzeczywistniasz je? Czy wiele z twoich pomysłów zdołałeś wcielić w życie? Czy zadajesz sobie pytania: „W ja­kim stopniu jest to ważne dla mnie?”. „Jak mógłbym natych­miast zrealizować swój pomysł?”. Czy zdajesz sobie sprawę / tego, że każda informacja, każde potrzebne ci rozwiązanie już gdzieś zostało wykorzystane? Czy rozumiesz, że musisz mieć ciągle nowe pomysły, żeby zdobyć te informacje?

Twoja własna ocena:…………………….. punktów

(maksymalnie 10).

Aby uzyskać ostateczny wynik, należy uzyskane punkty pomnożyć. Maksymalna liczba wynosi 1 000 000 (10 * 10 x 100 x 10 x 10).

Oto przykładowe obliczenie: przyjmijmy, że w kategorii „kwalifikacje” ktoś uzyskał 5 punktów, w kategorii „ener­gia” – 10 punktów, w kategorii „reklama” – 3 punkty, w ka­tegorii „pewność siebie” – 6 punktów i w kategorii „pomy­sły” także 6 punktów. Suma ostateczna wynosi 5400 punk­tów. A jak przedstawiają się twoje wyniki? Ile punktów mógłbyś osiągnąć, poprawiając swoje wyniki w reklamie o 30 punktów? Mniej więcej w podobnym stosunku mógłbyś zwiększyć swoje dochody. Prawdopodobnie wiesz już, co w swoich działaniach powi­nieneś zmienić i jak je rozwinąć.

Mój wynik …………………………………………

A teraz podam kilka kluczowych pytań do każdej kategorii mających na celu pomóc w zbudowaniu strategii zmiany i polepszenia wyniku.

Kwalifikacje

Zastanów się od razu, co konkretnie możesz zrobić, aby uzupełnić swoje kwalifikacje i pracować nad rozwojem własnej osobowości.

Energia

Energia jest życiem. I nie jest ona przypadkowa. Nie cho­dzi mi o to, żeby rozwodzić się nad sposobami zachowania zdrowia. Jeżeli jednak chcesz zwiększyć swoje dochody, za­stanów się nad tym, jak wyzwolić w sobie przypływ energii. Co możesz w tej sprawie zrobić od razu?

Reklama

Nie zapominaj: Dobrych fachowców można dzisiaj spo­tkać na każdym kroku. Nietrudno także zdobyć dobre infor­macje. Nie wystarczy jednak być dobrym. Dzisiaj inni muszą wiedzieć o tym, że jesteś dobry, a ty musisz się o to postarać. Co możesz zrobić, żeby stać się osobą bardziej znaną?

Pewność siebie

Z reguły ludzie są sobie w stanie wyobrazić, że mogliby za­rabiać dwa razy więcej, niż zarabiają natomiast jeszcze więk­szy wzrost dochodów wydaje im się nieprawdopodobny. Jest to jednak kwestia pewności siebie. Jeżeli uwierzysz we własne możliwości, doprowadzisz do zwiększenia dochodów.

Co możesz już teraz zrobić, żeby zwiększyć swoją pew­ność siebie i bardziej wykorzystać swoje zdolności?

Pomysły

Bardzo często tak się zdarza, że najlepsze pomysły wpada­ją nam do głowy podczas jazdy samochodem, spaceru, zajęć sportowych albo nawet w półśnie. Dobrze jest mieć pod ręką kartkę papieru czy dyktafon, żeby swoje pomysły zapisać lub nagrać, bo w przeciwnym razie znikną one na zawsze. Napoleon Hill powiedział: „Każda firma, każdy duży suk­ces miał swój początek w pomyśle”. Jeżeli koncepcje są do­bre, zawsze z którejś strony popłyną do nas pieniądze. Jeden, jedyny pomysł bywa wart miliony. Co możesz zrobić, żeby twój umysł pracował niczym „fabryka pomysłów”?

Pewny sposób... na zdobycie nowego klienta

 

  • Poznasz najważniejsze metody poszukiwania klientów.
  • Zaczniesz kontrolować i rozwijać swoje dochody.
  • Zapełnisz kalendarz spotkaniami z nowymi klientami.