Instytut Sprzedaży Ubezpieczeń® to inkubator liderów sprzedaży. ISU składa się z serii programów wdrożeniowo-szkoleniowych, w ramach których uczestnik wzmacnia kompetencje niezbędne do osiągnięcia sukcesu w branży ubezpieczeniowej. ISU składa się z kursów internetowych, spotkań warsztatowych oraz kursów wideo.


JAK STAĆ SIĘ MISTRZEM W POSZUKIWANIU KLIENTÓW

Sprzedaż to statystyka. Im więcej klientów spotykasz, tym większa szansa sprzedaży i zadowalającego dochodu. Nie uda Ci się zbudować bazy kilkuset klientów, jeśli Twój kalendarz świeci pustakami. Dlatego przygotowałem dla Ciebie ten kurs. Dzięki niemu i swojej pracy będziesz regularnie zwiększać liczbę spotkań z klientami.

W tym kursie przedstawiam Ci nie tylko skuteczne metody poszukiwania klientów, ale  również pomagam w uporządkowaniu Twoich działań i byciu systematycznym. Na potrzeby tego kursu opracowałem specjalne kotwice pamięciowe, które pomogą Ci wdrożyć nowe pomysły i sposoby pracy.

W tym kursie odnajdziesz pełne spektrum metod poszukiwania klientów w ramach sprzedaży ubezpieczeń.  Dzięki niemu zbudujesz swój Personalny System Poszukiwania Klienta!

Więcej informacji: https://adamkubicki.pl/poszukiwanie-klientow/


SUKCESJA I UBEZPIECZANIE PRZEDSIĘBIORCÓW KROK PO KROKU

Posiadanie w portfelu zamożnych klientów jest podstawą dochodów i prestiżu w sprzedaży ubezpieczeń na życie. Dlatego stworzyłem kurs online, którego celem jest wyposażenie uczestnika w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznej rozmowy z klientem przedsiębiorcą. Kurs składa się z dwudziestu dwóch lekcji. Oparty jest na sześciu godzinach materiału wideo, prezentacjach multimedialnych, materiałach pisanych i nagraniach audio. Kurs „Jak zdobyć klienta biznesowego” zawiera w sobie następujące tematy:

  • Modele rozmów z klientami zależne od rodzaju przedsiębiorstwa, które prowadzi klient.
  • Wiedza merytoryczna dotycząca funkcjonowania przedsiębiorstw i potencjalnych zagrożeń związanych ze śmiercią właściciela lub współwłaściciela firmy.
  • Szczegóły techniczne i prawne związane z tworzeniem rozwiązań prawno-ubezpieczeniowych dla klientów.

Więcej informacji: http://klientvip.isu.edu.pl/