Czasem nasze największe życiowe cele zdają się być zbyt przytłaczające. Rzadko postrzegamy ten rodzaj celów, jako serię małych, możliwych do wykonania zadań. Jednak w rzeczywistości, to właśnie przez podzielenie dużego celu na mniejsze zadania i przez stopniowe ich wykonywanie, po jednym naraz realizujemy te największe, ambitne zamiary. Dlatego, gdy już zdecydujesz, czego naprawdę chcesz i ustalisz możliwe do zmierzenia cele, opatrzone konkretnymi datami ich osiągnięcia, twoim kolejnym zadaniem jest określić każdy pojedynczy krok, który będziesz musiał podjąć, by te cele osiągnąć.

Jest kilka sposobów określenia kolejnych kroków, które zaprowadzą cię do ustalonego celu.

  • Jednym z nich jest skontaktowanie się z osobami, które przebyły już drogę, którą sobie wybrałeś i zapytanie ich, co po kolei robili. Opierając się na swoim doświadczeniu, osoby te mogą wskazać ci wszelkie konieczne kroki, a także ostrzec przed pułapkami i poradzić, czego należy unikać.
  • Inny sposób to zakup książki lub podręcznika, który przedstawia cały proces realizacji danego celu.
  • Jeszcze inną metodą jest rozpoczęcie od końca i spojrzenie wstecz. Zamykasz oczy i wyobrażasz sobie, że jest przyszłość i osiągnąłeś już swój cel. Następnie patrzysz wstecz i obserwujesz, co musiałeś zrobić, by znaleźć się tu, gdzie jesteś obecnie. Jaka była ostatnia rzecz, którą zrobiłeś? I rzecz przedostatnia i ta przed nią i kolejna, aż dotrzesz do pierwszego kroku, od którego zacząłeś.

Pamiętaj, nie ma nic złego w tym, że nie wiesz, jak coś zrobić. Nie ma nic złego w poproszeniu o wskazówki i rady kogoś, kto wie. Czasem możesz otrzymać je za darmo, a czasem musisz za nie zapłacić. Przywyknij do proszenia o pomoc i pytania:  „Możesz mi powiedzieć, jak…?” i „Co musiałbym zrobić, by…?”, a także: „Jak ci się udało…?”. Szukaj i pytaj, aż ustalisz realistyczny plan działania, który pozwoli ci dotrzeć tam, gdzie chcesz się znaleźć. Co będziesz musiał zrobić? Ile pieniędzy będziesz musiał zaoszczędzić lub zarobić? Jakich nowych umiejętności będziesz musiał się nauczyć? Jakie zasoby będziesz musiał uruchomić? Kogo będziesz musiał zwerbować do swojej wizji? Kogo będziesz musiał poprosić o pomoc? Jakie nowe czynności czy nawyki będziesz musiał włączyć do swojego życia?

Cenną techniką tworzenia planu działania dla osiągnięcia ustalonych celów jest metoda zwana mapowaniem umysłowym. Mapowanie umysłowe to prosta, lecz wielce skuteczna metoda tworzenia szczegółowej listy czynności, jakich wymaga osiągnięcie danego celu. Pozwala określić wszystkie poszczególne kwestie, jakimi będziesz musiał się zająć: jakie informacje zebrać, z kim się skontaktować, jakie małe kroki podjąć, ile pieniędzy zarobić lub zebrać, z jakich ostatecznych terminów się wywiązać, itd. – dla każdego celu z osobna. Gdy zacząłem pracę nad swoją książką, posłużyłem się mapowaniem umysłowym, by podzielić to przedsięwzięcie na wiele mniejszych zadań, które musiałem zrealizować.

A oto kolejne kroki, jak dokonać mapowania umysłowego swoich celów, które wyjaśniam na podstawie własnego przykładu:

  1. Krąg centralny: w kręgu centralnym umieść swój cel ostateczny – tutaj: Napisać książkę dla branży ubezpieczeniowej.
  2. Kręgi zewnętrzne: podziel cel ostateczny na główne kategorie zadań, jakie musisz wykonać, by go osiągnąć – w tym przypadku: Tytuł, Rozdziały, Treść, Marketing, Sprzedaż, itd.
  3. Szczeble: narysuj szczeble, wychodzące z każdego kręgu zewnętrznego i podpisz je (np. Treść pisemna, Obrazki, Wykresy). Każdy szczebel podziel na poszczególne czynności na oddzielnych liniach odchodzących od każdego szczebla, zapisz wszystkie pojedyncze kroki, jakie będziesz musiał podjąć. W ten sposób stworzysz swój doskonały plan działania.

Gdy twoja mapa umysłowa będzie już gotowa przekształć poszczególne zadania w codzienne czynności, każde z tych zadań uwzględnij na swojej codziennej liście zajęć i ustal datę jego wykonania. Następnie wpisz je w odpowiedniej kolejności do swojego kalendarza i postaraj się trzymać planu. Twoim celem jest trzymać się harmonogramu i w pierwszej kolejności wykonać to, co najważniejsze.