Jeśli pracujesz w firmie, w której nie jesteś właścicielem, to na pewno masz nad sobą tak zwanego szefa lub kilku szefów. Znam niewiele osób, które miały samych dobrych szefów ( oczywiście w ich ocenie).  Dobry szef to wiele korzyści w pracy. To osoba, która cię inspiruje, pomaga ci w rozwoju, sprawia, że pracujesz w dobrej atmosferze jednocześnie osiągając satysfakcjonujące wyniki.

Za to zły szef to same kłopoty. To przede wszystkim niekorzystna atmosfera w pracy i wiele negatywnych emocji. Po czym poznać, że mamy do czynienia ze złym szefem? Podam kilka przykładowych zachowań: przypisuje sobie wszystkie zasługi, jest niekompetentny, jest dwulicowy i stosuje zasadę dziel i rządź, jest arogancki i poniża ludzi, ma huśtawki nastrojów, skąpi pochwał i nagród, łamie obietnice, faworyzuje swoich ulubieńców.

Jak jest to możliwe, że przy takim zachowaniu ktoś został szefem? Czasami to po prostu znajomości lub koligacje rodzinne, czasami pewne talenty, które spowodowały awans. Wyobraźmy sobie osobę, które przez kilka lat osiągała bardzo dobre wyniki sprzedaży. Zwolniło się stanowisko kierownika sprzedaży i ze względu na swoje personalne wyniki ta osoba awansowała. Niestety osiąganie wyników przez własną sprzedaż a osiąganie wyników przez sprzedaż swoich ludzi, którymi się zarządza, to dwie całkowicie różne rzeczy. Jeśli już trafisz na złego szefa to jak powinieneś się zachowywać?

Nadrzędna zasada brzmi: nie stawiaj się w roli ofiary!

Większość osób, w takiej sytuacji, zajmuję się użalaniem się nad sobą. Tworzy kluby żalu i omawia ze szczegółami wszystkie niewłaściwe zachowania swojego szefa. Wejście w taką postawę z góry skazuje cię na porażkę. Oczywiście nie w każdej sytuacji da się wpłynąć na zmianę zachowania szefa, ale zawsze masz wpływ na to jak reagujesz i co robisz w ramach waszych wzajemnych kontaktów. Pomocne w polepszeniu sytuacji może być zadanie sobie kilku pytań.

Pierwsze z nich brzmi: Dlaczego mój szef się tak zachowuje? Zrozumienie motywacji, która prowadzi do takiego, a nie innego zachowania pomaga czasami znaleźć klucz do zmiany. Wielu ludzi ma kłopoty osobiste i będąc szefem oddaje swoje emocje w pracy. Mogą to być kłopoty rodzinne, stany lękowe, zła sytuacja finansowa a bardzo często jest to brak pewności siebie i poczucia własnej wartości. Warto też zaobserwować czy złe zachowania mojego szefa dotyczą całej grupy czy tylko mnie. Może się zdarzyć, że to twoje zachowanie i sposoby działania są powodem negatywnych reakcji twojego szefa. Wyniki badań pokazują, że siedmiu na dziesięciu badanych pracowników kilkukrotnie przecenia swoje osiągnięcia, umiejętności i popularność w pracy. Dokonaj analizy, w jakich sytuacjach pojawia się reakcja przełożonego i czego dotyczy. Jeśli to twoje zachowanie ją powoduje i nie dotyczy to całego zespołu to sprawa jest prosta. Zmiana zachowania doprowadzi do zmiany postawy szefa względem ciebie. Niektóre osoby z zasady nie lubią swoich szefów. Jeśli skupisz się na wyszukiwaniu negatywnych zachowań to zawsze coś znajdziesz. Przecież nikt nie jest ideałem.

Jaka przyszłość czeka mojego szefa? To jest  kolejne pytanie. Jeśli twój szef niedługo przechodzi na emeryturę lub zaraz awansuje to może po prostu warto przeczekać.

Następne pytanie brzmi: Jak będzie wyglądała moja przyszłość, jeśli będę ze złym szefem a jednocześnie skupię się na osiąganiu jak najlepszych wyników? Jest to bardzo ważne pytanie ponieważ odpowiedź na nie determinuje twoją decyzję o odejściu lub pozostaniu w danym miejscu. Czasami pozostanie w firmie może zaowocować nagrodą. Szef może się zmienić lub ty możesz zostać następnym szefem. Czasami zdarza się, że szef jest jednocześnie właścicielem firmy.  Ponieważ nie możemy liczyć na jego odejście, a jednocześnie zmiana jego zachowania na lepsze jest mało prawdopodobna w większości przypadków najlepszym rozwiązaniem jest odejście.

Szefów ogólnie można podzielić na cztery typy.

  • Pierwszy typ to szef, który szanuje ludzi i osiąga dobre wyniki.
  • Drugi to taki, który szanuje ludzi i ma słabe wyniki (ten typ wymaga wsparcia i rozwoju lub przesunięcia na inne stanowisko).
  • Trzeci typ to brak szacunku i złe wyniki ( co on jeszcze robi w firmie?).
  • Najgorsza sytuacja występuje wtedy jeśli mamy do czynienia z szefem, który nie szanuje ludzi i wartości a jednocześnie uzyskuje dobre wyniki. W większości przypadków jego przełożeni przymykają oko na jego zachowanie. Według mnie jest to błąd i finalnie w większości przypadków doprowadzi to do większych problemów niż dotychczasowe korzyści.

Podsumowując temat szefów chciałbym poradzić ci jedną rzecz. Jeśli jesteś w takiej sytuacji nie bądź bierny. Przeanalizuj temat i zacznij działać. Możesz zmienić swoje zachowanie czy reakcje na zaczepki szefa, możesz z nim porozmawiać, skupić się na jeszcze lepszej pracy i liczyć, że w końcu ktoś w firmie to doceni czy po prostu odejść. Ale nie bądź bierny i nie narzekaj. To najgorsze ze wszystkich rozwiązań.