Nie od dziś wiadomo, że sukces firmy zależy przede wszystkim od ludzi, którzy w niej pracują. Szczególnie ich motywacja i zaangażowanie wpływają na jakość i efektywność, jaką sobą reprezentują. W naszym kraju jest w tym zakresie wiele do nadrobienia. Pracownika zbyt często traktuje się jako narzędzie do generowania zysku. Czasami jego praca w ogromnym stopniu wpływa na postrzeganie firmy przez klientów. Przykładem takim są pracownicy callcenter. Są wizytówką firmy i jednocześnie jedną z najgorzej traktowanych grup pracowniczych. Jeśli w jakimś dziale pojawia się duża rotacja pracowników to warto zastanowić się czy problemem nie jest podejście szefa do ludzi. Chciałbym przytoczyć najważniejsze czynniki, które mogą motywować pracownika i powodować jego zadowolenie z pracy. Warto zapamiętać, że ludzie są różni i to, co motywuje ciebie jako szefa nie musi wpływać na motywację twoich pracowników. Nie mierz ludzi swoja miarą. A więc do dzieła.

Pierwszy czynnik motywacji pracownika to pieniądze. To ile płacimy ludziom za ich pracę nie może być zbyt małą kwotą. Nie może również być kwotą zbyt dużą. Mówi się, że ludzi w firmie w małym stopniu motywują pieniądze, a bardziej atmosfera w pracy. To prawda o ile ich dochody nie stanowią dla nich problemu. Zbyt nisko opłacany pracownik nigdy nie będzie zadowolony i wydajny. Najniebezpieczniejsza sytuacja występuje wtedy, kiedy mieszamy w wynagrodzeniu i pogarszamy jego warunki. Bardzo często w sprzedaży ważnym składnikiem wynagrodzenia jest premia. Zmiana zasad jej przyznawania powodująca, że ludzie przestają wierzyć w możliwość jej osiągnięcia, silnie demotywuje pracowników. Różnica w wynagrodzeniu kobiety i mężczyzny również jest krzywdząca i premiuje nie to, co u pracownika jest najważniejsze, czyli płeć. Myślę, że mądry i motywujący system wynagradzania jest jednym z ważniejszych czynników powodujących motywację pracowników do pracy.

Drugi czynnikiem motywacji pracownika są sygnały doceniania budujące jego status wewnętrzny w firmie. Każdy z nas przyzna, że typowe organizacje oduczają pracowników tworzenia pomysłów na usprawnienie działań w firmie. Hierarchiczna struktura i jednokierunkowa komunikacja zabijają kreatywność pracowników. Z wielu badań wynika, że oprócz niskich dochodów kolejny czynnik niezadowolenia pracownika to brak docenienia jego zaangażowania w pracę ze strony przełożonego. Zachęcam gorąco do stworzenia w firmie systemu doceniania ludzi za to, co wymyślają, wdrażają i realizują. Wraz ze wzrostem doświadczenia pracownik powinien czuć, że jego status w firmie rośnie. Można to osiągnąć poprzez:

  • zwiększenie niezależności pracownika w realizacji jego zadań,
  • ustawienie pracownika w roli mentora odpowiedzialnego za wdrożenie nowych pracowników,
  • ustalenie ciała doradczego dla kierownictwa składającego się z doświadczonych pracowników,
  • umożliwienie reprezentowania firmy na zewnątrz podczas targów, pokazów czy spotkań z kluczowymi klientami,
  • nagrody i dyplomy wręczane za jakość, pomysłowość lub zaangażowanie w pracy.

Trzeci czynnik motywacji pracownika to ścieżka kariery. Wielu dobrych pracowników odchodzi, ponieważ brakuje im możliwości rozwoju w firmie. Mają poczucie zablokowania niezależnie od tego, jakie wyniki osiągają w pracy. Oczywiście trzeba odróżnić taką sytuację od pracownika z postawą roszczeniową, którego nigdy nie zadowolimy, ponieważ nie identyfikuje się z firmą i myśli tylko o tym jak poprawić swoją sytuację bez dodatkowego wkładu własnego. Pamiętajmy, że ścieżka kariery to nie tylko awans pionowy. Faktycznie w wielu firmach nie mam możliwości do ciągłego awansowania ludzi na „górne piętra”. Często możemy stworzyć poczucie rozwoju pracownika tworząc szczeble kariery w ramach tego, co robi dziś. Możemy te szczeble nazwać, zróżnicować dochody na każdym z nich, przekazywać dodatkowe bonusy w zależności od szczebla. Nawet w callcenter można stworzyć stanowisko specjalisty, starszego specjalisty, eksperta itd. Na każdym szczeblu dać dodatek do pensji, opiekę medyczną, dodatkowe szkolenia itp.

Mamy więc trzy czynniki podstawowej motywacji pracownika: pieniądze, uznanie i ścieżka kariery. Jeśli zatrudniasz ludzi warto abyś spojrzał na ich sytuację pod tym kontem i zadał sobie pytanie, – co jeszcze mogę zrobić, aby moi ludzie byli zadowoleni i zmotywowani pracując razem ze mną?